Πρίν και μετά Φωτογραφικο Υλικό

Πριν και μετά

Δείτε φωτογραφίες από τις επεμβάσεις μας «Πλαστική Χειρουργική – Τσακώνης Γεώργιος»